ธุรกิจร้านงานด่วน,นามบัตร,ตรายาง,ร้านงานด่วน,บัตรพนักงาน,foil,อบรมวิธีผลิตนามบัตรเคลือบ foil,สอนวิธีผลิตบัตรพลาสติก,วิธีพิมพ์การ์ดแต่งงาน,วิธีการเคลือบร้อน,งานบัตรพนักงาน,การออกแบบพิมพ์นามบัตร 6สี,การ์ดแข็ง,กรรมวิธีปั๊มเครื่องเคลือบบัตร,อบรมวิธีผลิตบัตร p
ReadyPlanet.com
งบประมาณที่ใช้

 ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางนี้
    

       

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการทำธุรกิจร้านงานด่วน เห็นชัดเลยว่า คุณสามารถทำได้หลายรูปแบบ แต่หากจะแบ่งประเภท
หรือขนาดของการลงทุน จะสามารถแบ่งออกได้ 5 ขนาด     ดังต่อไปนี้
1.รูปแบบการลงทุน แบบประหยัด (Economic) งบประมาณที่ใช้ประมาณ 7x,xxx - 1xx,xxx บาท
2.รูปแบบการลงทุน แบบมาตรฐาน (Standard) งบประมาณที่ใช้ประมาณ 1xx,xxx - 15x,xxx บาท
3.รูปแบบการลงทุน แบบขั้นสูง ( Advance) งบประมาณที่ใช้ประมาณ 25x,xxx - 3xx,xxx บาท
4.รูปแบบการลงทุน แบบมืออาชีพ (Profestional) งบประมาณที่ใช้ประมาณ 45x,xxx - 5xx,xxx บาท
5. รูปแบบการลงทุน แบบครบวงจร (Turn Key) งบประมาณที่ใช้ประมาณ มากกว่า 5xx,xxx - 9xx,xxx บาท


1.รูปแบบการลงทุน แบบประหยัด (Economic)
รูปแบบการลงทุนแบบนี้ คือ รูปแบบการลงทุนขนาดเล็กที่สุด เหมาะสำหรับผู้ลงทุนเริ่มต้น ที่มีงบประมาณจำกัด ประกอบด้วย

 

 

 

 

อุปกรณ์

 

งบประมาณ

คอมพิวเตอร์

1x,xxx

Laser printer

5,xxx

ชุดทำบัตรพลาสติก

9,xxx

เครื่องเคลือบร้อน

5,xxx

Inkjet Print

4,xxx

เครื่องตัดสติกเกอร์ ขนาดA4

1x,xxx

เครื่องทำตรายาง 4 หลอด

9,xxx

อุปกรณ์อื่นๆ

5,xxx

วัสดุสิ้นเปลือง

1x,xxx

 

รวมประมาณ  7x,xxx - 8x,xxx บาท  (งบประมาณอาจจะถูกปรับเปลี่ยนได้ตามอุปกรณ์ที่นำมาใช้ภายในร้าน)

 

      รูปแบบนี้จะใช้ต้นทุนเครื่องจักร ประมาณ 7x,xxx บาท และค่าเช่า 7-8 พันบาทต่อเดือน รวมค่ามัดจำ 2 เดือน
ก็รวมเป็น 2x,xxx บาท และเงินหมุนเวียนอีก 1 หมื่นบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 9x,xxx บาท โดยประมาณ

 

 


2.รูปแบบการลงทุน แบบมาตรฐาน (Standard)

รูปแบบนี้จะประกอบด้วย

 

 

อุปกรณ์

 

งบประมาณ

คอมพิวเตอร์

1x,xxx

Laser printer

5,xxx

เครื่องเคลือบร้อน

5,xxx

เครื่องตัดนามบัตร Auto

1x,xxx

เครื่องตัดสติกเกอร์จีน-ใต้หวัน

2x,xxx

เครื่องทำตรายาง 4 หลอด

9,xxx

ชุดทำบัตรพลาสติก

9,xxx

อุปกรณ์อื่นๆ

5,xxx

วัสดุสิ้นเปลือง

1x,xxx

 

รวมประมาณ 8x,xxx - 1xx,xxx  (งบประมาณอาจจะถูกปรับเปลี่ยนได้ตามอุปกรณ์ที่นำมาใช้ภายในร้าน)

 

 

       รูปแบบที่ 2  จะแบ่งอุปกรณ์ในการเปิดร้าน ประมาณ 8x,xxx - 1xx,xxx บาท และแบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน
อีก 2 หมื่นบาท เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อีก 1 หมื่นบาทและค่าเช่า พร้อมค่าเช่าล่วงหน้า2เดือน ประมาณ 3 หมื่นบาท
     
รวมงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 14x,xxx บาท หากมีสถานที่อยุ่แล้วก็จะใช้งบประมาณ
ประมาณ 1xx,xxx บาท นั้นเอง

รูปแบบการลงทุนแบบนี้ เป็นที่นิยมกันมาก เพราะถือได้ว่า ลงทุนน้อยแต่ผลตอบแทนสูง
พนักงานที่ใช้ประมาณ 2 คน รวมเจ้าของร้าน3.รูปแบบการลงทุน แบบขั้นสูง ( Advance)
รูปแบบนี้จะประกอบด้วย

 

 

 

 

อุปกรณ์

 

งบประมาณ

คอมพิวเตอร์

1x,xxx

เครื่อง Laser ขนาดเล็ก

9x,xxx

Laser printer

5,xxx

เครื่องเคลือบร้อน

5,xxx

เครื่องตัดนามบัตร Auto

1x,xxx

เครื่องตัดญี่ปุ่น

5x,xxx

เครื่องทำตรายาง 10 หลอด

2x,xxx

เครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ

2x,xxx

Inkjet Print

5,xxx

ชุดทำบัตรพลาสติก

9,xxx

อุปกรณ์อื่นๆ

1x,xxx

วัสดุสิ้นเปลือง

2x.xxx

 

รวมประมาณ 25x,xxx - 3xx,xxx  (งบประมาณอาจจะถูกปรับเปลี่ยนได้ตามอุปกรณ์ที่นำมาใช้ภายในร้าน)

 

     รุปแบบที่  3 เป็นรูปแบบที่ดีมาก สามารถรับงานได้หลากหลายรูปแบบ รองรับงานของลูกค้าได้ครบครัน
สรุปรูแปบบนี้ใช้งบประมาณค่าเครื่องประมาณ 25x,xxx บาท ขึ้นไป และเงินหมุนเวียน 2หมื่นบาท และค่าเช่าร้าน
รวมค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน ประมาณ 3 หมื่นบาทรวมเป็นเงิน ประมาณ 3xx,xxx บาท
จะให้ดีควรมีเครื่องถ่ายเอกสารมือสองอีก 2 หมื่นบาท รวมเป็น 29x,xxx แสน 
ใช้พนักงาน 2คน รวมเจ้าของร้าน เหมือนกับรูปแบบที่ 2


4.รูปแบบการลงทุน แบบมืออาชีพ (Profestional)
   รูปแบบนี้เป้นรูปแบบในฝันของเจ้าของกิจการหลายๆคน มีอุปกรณ์ครบครัน ดังนี้

 

 

 

 

อุปกรณ์

 

งบประมาณ

คอมพิวเตอร์

1x,xxx

Laser printer

5,xxx

เครื่อง Laser ขนาดเล็ก

9x,xxx

เครื่องเคลือบใหญ่

5x,xxx

เครื่องตัดนามบัตร Auto

1x,xxx

เครื่องตัดญี่ปุ่น

5x,xxx

เครื่องทำตรายาง 10 หลอด

2x,xxx

เครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ

2x,xxx

เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่

1xx,xxx

ชุดทำบัตรพลาสติก

9,xxx

อุปกรณ์อื่นๆ

1x,xxx

วัสดุสิ้นเปลือง

2x.xxx

 

รวมประมาณ 4xx,xxx - 5xx,xx บาท  (งบประมาณอาจจะถูกปรับเปลี่ยนได้ตามอุปกรณ์ที่นำมาใช้ภายในร้าน)

  รูปแบบที่ 4  จะเพิ่มงบประมาณในการลงทุนมากขึ้น เป็นส่วนของอุปกรณ์ ประมาณ 44x,xxx บาทขึ้นไป
ใช้เงินหมุนเวียน 3 หมื่นบาท และค่าเช่า รวมค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน ประมาณ 4-5 หมื่นบาท
รวมเป็น งบประมาณทั้งสิ้น 5xx,xxx - 55x,xxx หากต้องการให้สมบูรณ์กว่านี้ควรจะมี Copy Print อีก 1 ตัว
ราคามือ 1 ประมาณ 1 แสนบาท มือสอง 5 หมื่นบาท รูปแบบของอาคารจะเป็นอาคาร พาณิช จึงจะเหมาะสม


5. รูปแบบการลงทุน แบบครบวงจร (Turn Key)
เป็นการเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์ในรูปแบบที่ 4 ให้มีมากขึ้นแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของกิจการ


      ส่วนท่านที่จะเลือกลงทุนแบบใดๆสุดแล้วแต่งบประมาณ
และความพร้อมของท่าน แต่โปรดรับข้อแนะนำจากผม
ข้อหนึ่ง คือ
ทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานความตั้งใจของท่าน
ความสำเร็จใดๆ จะเกิดขึ้นโดยง่าย หากคุณมีความตั้งใจจริง

สำหรับท่านที่ต้องการความรู้เชิงปฏิบัติการก่อนการลงมือลงทุนจริง แนะนำให้มมาอบรมก่อน แล้วท่านจะรู้ตัวท่านเอง  ว่า
ท่านพร้อมหรือไม่ อย่างไร
    ขอให้ทุกท่านโชคดีและเป็นเจ้าของกิจการกันทั่วหน้า อนึ่ง
ทางบริษัทเอง ไม่ได้เปิดเป็น แฟรนไชส์ แต่อย่างใด
แต่เราสอนให้คุณเป็นทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับการเปิดร้าน
ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้อง แบ่งสัดส่วนกำไรอย่างใดๆ
ให้กับเราขายได้เท่าไหร่ เป็นของคุณทั้งสิ้นครับ


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงรายละเอียดปลีกย่อยของสินค้า เช่นสี วัสดุที่ใช้ หรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการปรับเปลี่ยนจะยึดเอาความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ และ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาใช้ทดแทนกัน เป็นที่ตั้ง สินค้าทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้บุคคล หรือ นิติบุคคลใดๆ ลอกเลียนแบบการออกแบบ ไม่ว่า ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด หากละเมิด ทางบริษัทจะดำเนินการที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้สูงสุด  

 

บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
1796-1800 ถ.สุขุมวิท ซ.ตรงข้ามบิ๊กซีจัมโบ้  ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ลงถนนกาญจนาภิเษก สู่ถนนสุขุมวิทเพียง 1 ก.ม 
คลิกเพื่อดูแผนที่
Tel. 02-7550290-1 , 02-7578488-9 Hotline : 081-6298220 Fax. 02-7576980(Auto)
ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30 น.


ชื่อ :  *
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
Email :
รายละเอียดสอบถาม :  *